Den 23. november rammer årets største handelsdag de danske annoncører og forbrugere. Den såkaldte ”Black Friday” har vundet mere og mere indpas i Danmark de senere år. Derfor er det også væsentligt at indtænke, hvordan man som annoncør opnår de mest effektive kampagner i relation til Black Friday.

Begrebet Black Friday strækker sig efterhånden over en hel weekend. Fredagen bag navnet er traditionelt set dedikeret til fysisk shopping, mens den følgende mandag, også kaldet Cyber Monday, er det nyere online modspil til de fysiske butikkers tilbud.
I forhold til salg er weekenden med Black Friday og Cyber Monday helt ekstraordinær. I USA kunne American Retail Associations vise, at mere end 174 millioner amerikanere sidste år benyttede Black Friday og den efterfølgende Cyber Monday til at handle, og at onlinesalgets andel økonomisk fylder endnu mere end den fysiske.

At online-handelen i USA er større end den fysiske illustrerer, hvor væsentligt det er for forretningerne at være synlige og tilstede på de digitale platforme, når Black Friday og Cyber Monday nærmer sig. Dette er også tilfældet for de danske butikker og webshops. Vi kan ofte se, at de gennemgående tendenser på de større markeder, herunder særligt USA, også gør sig gældende i Danmark efter nogle år, og i tilfælde med Black Friday er det ingen undtagelse. I 2015 overhalede Black Friday de hektiske shopping-dage lige op til jul og blev dermed årets største handelsdag. Denne tendens holdt ved, og i 2017 blev Black Friday den største shopping-dag i Danmark nogensinde med en Dankort omsætning på omkring 2,11 mia. kr.

De seneste års store fokus på Black Friday kan vi også se gør sig gældende på de mange forskellige annoncerings-platforme. Display annonceringen vil naturligvis være påvirket i dagene op til Black Friday. Det kræver en anderledes tilgang at sikre dækning og synlighed inden for den relativt korte periode forbrugerne er aktive. På programmatic indkøb vil mulighederne være ringere som konsekvens af den høje efterspørgsel fra både direkte ordrer og højere bud via programmatic. Det handler i høj grad om at planlægge og forhandle kampagnen i god tid for at sikre høj synlighed på de største dækningsmedier i Danmark. Det vil forventeligt stadig være muligt at købe eksponeringer på de store sites, men kvaliteten (placering og synlighed) af disse eksponeringer må forventes at være ringere. Alternativet er at kæmpe med de øvrige annoncører om at skabe dækning via ”long tail” medier, som primært er tilgængelige igennem programmatic indkøb. Det kan stadig være effektive eksponeringer men forventningerne til at drive volumen må nedjusteres.

Alternative dækningsmedier vil være sociale kanaler som Facebook og Instagram. Her vil det fortsat være muligt at købe dækning på lige vilkår med øvrige annoncører. Vi kan dog se på tværs af annoncører, at der i gennemsnit skal bruges dobbelt så meget budget for at nå ud til en målgruppe på Black Friday. Dette er vigtigt at tage med i beregningerne for et forventet afkast af investeringen. En anbefaling ift. Black Friday annoncering på de sociale kanaler er derfor at lægge et højere tryk i dagene op til weekenden, da man så har en større sandsynlighed for at få en bredere dækning, og dermed mere synlighed for SoMe-budgettet.

Inden for search marketing er det også værd at justere på sin annonceringsstrategi for at nå så mange relevante forbrugere som muligt. Der er rigtig mange annoncører, som gerne vil annoncere på Black Friday, men hvor udbuddet er det samme som alle andre dage. Derfor vil det ofte være nødvendigt at ændre budnotifikationer i forbindelse med denne dag. Vores search marketing-kolleger i Resolution har i den forbindelse delt et par hurtige, simple og effektive tiltag, som kan øge din konverteringsrate og dit investeringsafkast markant på Black Friday, og du kan læse mere her: https://resolutionmedia.com/dk/da/google-ads-paa-black-friday-10-effektive-tiltag-der-oeger-performance/