Mette Lunding

Strategic Director

Mette har ansvaret for den strategiske retning og sparring for bureauets annoncører. Mette har en kandidat i Økonomisk markedsføring fra CBS og startede sin karriere på mediebureau for 12 år siden. Hun startede i digital, hvorefter hun rykkede til TV og har nu siddet i account de sidste 8 år. Hun har med andre ord bred erfaring på tværs af disciplinerne.

Mette vægter den gode, strategiske og objektive rådgivning højt og mener, at vi altid skal kunne argumentere for de faglige valg, vi træffer. Hun har været en stor del af implementeringen af How Brands Grow tankegangen samt Source planning principperne, som i høj grad danner ramme for PHDs arbejde. Vores måde at anskue medier og medieplanlægningen på tager afsæt i de bagvedliggende analyser i How Brands Grow, og er medvirkende til at skabe et strategisk fundament.

Mette holder meget af den kultur, der er blevet skabt på PHD. Den fungerer, sammen med vores strategiske og innovative udgangspunkt, også som afsæt for den måde, bureauet samarbejder på.