Asiakastiedon analysointi ja tutkimukset

Asiakasymmärrys luo perustan tänä päivänä kaikille liiketoiminnan kehittämiselle. Se on myynnin kasvattamisen paras takuu. Toisen datapankki on Suomen suurin, sisältäen jopa 17 miljoonaa jatkuvasti päivittyvää asiakasprofiilia. Yhtä tärkeää on datan oikeellisuus ja kyky tulkita kuin se että sitä on. Toisen tehtävänä on etsiä johtopäätöksiä tiedosta, analysoida tekemistämme sitä vasten ja varmistaa että käytämme oikeaa dataa ja mittaamme oikeaa tulosta.

Kaikki puhuvat datasta, asiakasymmärryksestä ja asiakkaasta toiminnan keskiössä. Varmista että datalähteesi, tarpeesi datan käyttöön ja sen hyödyntämiseen ovat sinulle kirkkaita, muuten saatat vain työllistää itsesi ja organisaatiosi tuloksettomasti.

Kysy;
mistä lähteistä saamme asiakastietoa?
riittääkö se määrällisesti ja mitä siitä oikeasti haluaisimme ymmärtää?
mihin liiketoiminnan kysymyksiin ja tavoitteisiin sen pitää vastata?
miten data ja sen hyödyntäminen parantaa seuraavan tekemisemme sisältöä tai tulosta?

Aito asiakasymmärrys antaa perustukset myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden suunnitteluun sekä tuotekehitykseen. Ja kun ymmärrämme miten kohderyhmän ostokäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa, voimme myös todistaa tehtyjen toimenpiteiden voiman ja tuloksellisuuden.

Palvelemme asiakkaitamme läpi organisaatiotasojen. Meillä on töissä Suomen parhaat asiantuntijat asiakassegmentointien – ja –ymmärryksen osalta. Kaikilla strategisilla Toisenlaisilla on luja liiketoiminnassa työskentelykokemus.

Kysy ja haasta meidät.

Ota yhteyttä