Ohjelmallinen ostaminen

Ohjelmallisen ostamisen suunnittelumme lähtee tavoitteiden ja KPI-mittareiden määrittelemisestä. Mallinnamme asiakkaidemme kanssa asiakaspolun ja suunnittelemme online-kontakteja niin, että ne ohjaavat mahdollisimman tehokkaasti kohti konversiota. Kun perinteisessä mediasuunnittelussa lähdetään liikkeelle asiakasprofiiliin sopivasta mediaympäristöstä, ohjelmallisessa ostamisessa on kyse mainonnan kohteesta. Pelkän mediatilan ostamisen sijaan mainonnan kohtantamiseen käytetään dataa oikeiden silmäparien löytämiseksi, joka moninkertaistaa konversiot verrattuna perinteiseen mediatilan ostamiseen. Ei ole ihme, että esim. Google ennustaa, että Yhdysvalloissa 83 prosenttia kaikesta display-mainonnasta ostetaan ohjelmallisesti vuoden 2017 aikana.

Hyvin toteutettuna dataohjattu mainontaa voidaan ajatella asiakaspalveluna. Se näyttää vastaanottajalle relevanttia sisältöä, kuten hänen juuri katsomansa vaatteen tai hänen elämäntilanteeseensa liittyviä viestejä. Koska voimme kohdentaa mm. kiinnostuksen, demografisten tietojen, ostohistorian tai vaikka sään mukaan, luomme mainontaa, jota kuluttaja haluaa nähdä.

Kysy ja haasta meidät.

Ota yhteyttä