Sisältöstrategia ja sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinoinnin avulla ohjataan kohderyhmän ostopolkua pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti kohti yrityksen liiketoimintaa tukevaa lopputulosta jakamalla kohdeyleisölle relevanttia ja hyödyllistä sisältöä oikeaan aikaan, oikeaan tarpeeseen ja oikeassa kohtaamispisteessä.

Toimiva sisältömarkkinointi pohjaa aina sisältöstrategiaan, jossa määrittelemme sisältötekemiselle liiketoimintaa tukevat tavoitteet ja seurattavat mittarit. Strategiassa myös kirkastamme kohdeyleisöt sisältömarkkinoinnin ostajapersooniksi datalähteiden ja insightien avulla. Näin pystymme sekä tuottamaan että jakelemaan sisältöä kohdennetummin.

Sisältöstrategian pohjalta suunnittelemme liiketoiminnalle tärkeisiin aihepiireihin perustuvan sisältökalenterin, tuotamme ja julkaisemme sisältöjä sovitusti eri kanavissa. Mittaamme ja optimoimme sisältömarkkinoinnin suoritetta jatkuvasti sekä analytiikan että hakukoneinsightien avulla.

Kysy ja haasta meidät.

Ota yhteyttä