This site requires JavaScript enabled for a full experience.

Karriere

Kultur spiser strategi til frokost

Kultur betyr noe. Vi tror at en positiv og ivaretakende bedriftskultur skaper ekstra momentum, og at byrået med den sterkeste kulturen også leverer de mest innovative produktene.

Peter Drucker, som omtales som en guru i bransjen, sa det kanskje aller best: “Culture eats strategy for breakfast”.

Karrieremuligheter

Vi tror at det viktigste karrierevalget man kan ta er hvilken kultur man ønsker å være en del av, og utvikle seg i. I PHD er vi en stor familie, som tar vare på talenter, henter ut det beste i de rundt oss og legger til rette for personlig vekst

Søk på jobb hos PHD

Vårt løfte: “Finding a Better Way”

Vi er alltid på utkikk etter de beste måtene å jobbe på. Det er denne filosofien som driver oss mot å kontinuerlig utfordre og utvikle bransjestandarden, og å maksimere gevinsten for kundene våre.

Vår måte å jobbe på: samarbeid og samkjøring

Vi er bedre sammen. “Finding a Better Way” starter med hvordan vi tenker og organiserer oss. I en verden hvor forbrukerne er tilgjengelig overalt, og med en rasende teknologiutvikling som i tur former kommunikasjons-landskapet, blir gjerne ideer bedre når de skapes som en kollektiv innsats. Samarbeid vinner alltid.

Våre verdier

Hos PHD verdsetter vi nysgjerrighet, mot og åpenhet.

Å finne mennesker med disse kvalitetene er en av våre hovedmål, noe som gjør oss til en mangfoldig miks av nysgjerrige, modige og åpne folk verden rundt.

Våre verdier #1

Åpenhet

Vi vet at det å være åpen hjelper oss til å utforske, lytte og vise empati. Det sikrer at vi samarbeider mer instinktivt og med suksess i våre team, med våre partnere og våre kunder.

Våre verdier #2

Mot

Mot er makt til å gi slipp på det kjente. Vi liker å utfordre konvensjoner og prøve nye ting. Først da vet vi at vi har gitt det vår beste innsats. Tillatelse til å mislykkes er en del av vår kultur, i ånden av å finne en ny og bedre vei.

Våre verdier #3

Nysgjerrighet

Vi er nysgjerrige av natur. Vi liker å stille spørsmål, utforske og lære. Vi elsker uutforsket territorium. Det gir grunnlag for mer interessante samtaler. Vi tror nysgjerrighet er smittsomt og gir sterkere menneskelige sannheter og innsikt, og på lengre sikt, fører til at vi gjør en bedre jobb.

Våre verdier #4

Kreativitet

Kreativitet er å gi slipp på det trygge og se noe kjent i et nytt lys. Det handler om å bryte vaner og regler og gi liv til ideer som får muligheten til å skinne og lyse opp verden.

Våre verdier #5

Samarbeid

Samarbeid er å vite at styrken i et team ligger hos hvert individ og at styrken hos hvert individ ligger i teamet. Når vi alle samarbeider, følger suksessen etter.

< >

Å gi tilbake er viktig for oss

Gi tilbake: Big Hugs

Vår “Big Hug” veldedighetsarbeid reflekterer byråets tro på at raushet, fellesskapsfølelse, der å tilby andre hjelpe uten å bli spurt først er viktige egenskaper.

Siden etableringen i 2011 har PHD byråene samlet inn millioner i donasjoner og bidratt med tusenvis av timer til gode formål over hele verden.

X