Marcela Kršková Podoláková

CEO, Omnicom Media Group, Slovakia

Marcela stojí za vybudovaním a úspešným rozvojom Omnicom Media Group a jej dvoch dcérskych agentúr PHD a OMD Slovakia na slovenskom mediálnom trhu.

2006 V roku 2006 nastúpila na do novo založenej Omnicom Media Group na pozícii Chief Executive Officer pre Slovensko. Jej hlavnou úlohou je zabezpečovať optimálnu štruktúru, efektívne využívanie zdrojov, rozvíjanie know-how a rozvoj talentov, rozširovanie a zlepšovanie služieb pre našich zákazníkov na Slovensku. Medzi jej úlohy tiež patrí zabezpečovať, aby klienti obidvoch skupín mali dlhodobo férové podmienky na slovenskom mediálnom trhu, dohliadať na efektívne fungovanie celej skupiny a rozvíjať activity strategických divízií skupiny, zameraných na efektívnosť nákupu, digitálne médiá, tvorbu obsahu a partnerstvo, výskum a analýzy.

2003 V septembri 2003 nastúpila do OMD Slovakia na pozíciu výkonnej riaditeľky s hlavným poslaním vytvoriť fungujúce procesy, klientsky zameranú štruktúru, vybudovať tím schopných mediálnych odborníkov, podporovať rozvoj dobrého mena OMD a rozvoj obchodov na Slovensku.

1995 V rokoch 1995 až 2003 pôsobila v nadnárodnej reklamnej a mediálnej agentúre na pozíciách v oblasti mediálneho plánovania, servisu klientom, vyjednávania s mediálnymi vlastníkmi a na pozícii výkonnej riaditeľky mediálnej agentúry. Predtým pracovala v oblasti zahraničného obchodu a cestovného ruchu.