Dália Vinohradská (PHD Slovakia)

Online and TV Investment & Activation Specialist

Otázka: Aké to je, pracovať v PHD?

V PHD a v sfére marketingu som pomerne nováčik, no veľmi ma táto práca zaujíma a som rada, že môžem pracovať v mediálnej agentúre ako je PHD. Teším sa na nové príležitosti, ktoré ma ešte len čakajú.

Otázka: Čo pre Teba znamená “Finding a better way” (motto našej firmy)?

Moto našej firmy „Finding a better way“ pre mňa znamená, prinášať čo najlepšie, kreatívne, inovatívne riešenie pre našich klientov. Spoločnosť, ktorá chce neustále napredovať a rásť na trhu konkurencie.

Otázka: Čo by si povedal novému kolegovi / kolegyni, ktorí práve prišli do PHD?

Noví kolegovia sa môžu tešiť na kolektív mladých ľudí, nové výzvy, zaujímavé mediálne stretnutia, brainstormingy, ktoré im otvoria brány mediálneho sveta.

Otázka: Čo je na tvojej práci najlepšie?

Za plusy mojej práce považujem kontakt s médiami, veľký tok informácií ako v praxi funguje online marketing a TV kampane. Pri každej novej kampani sa naučím niečo nové a to ma motivuje. Teambuildingy s kolegami, kde sa vždy zabavíme a lepšie spoznáme. Máme tu ešte jeden pekný zvyk, vždy na sviatok dostaneme peknú kytičku 😊