This site requires JavaScript enabled for a full experience.

ToinenPHD on markkinoinnin asiantuntijatoimisto haastajalle. Olemme kyseenalaistaneet ja uudistaneet perinteisiä suomalaisia tapoja tehdä markkinointia jo 15 vuotta. Tuloksellisuudesta tinkimättä.

 

 

STRATEGY & CONSULTING

Strategy & consulting
Tarjoamme strategisia palveluita liiketoiminnan kasvattamiseen markkinoinnin keinoin. Keskitymme tunnistamaan liiketoiminnan kriittiset kehityskohteet ja luomaan konkreettisen suunnitelman haasteiden ratkaisemiseksi. Palvelut mm. markkinoinnin vaikuttavuuden mittaaminen, omien kanavien, asiakaskokemuksen ja asiakkuuksien kehittäminen, teknologiahankkeet sekä liiketoiminnan ja markkinoinnin digitalisaatio.

Tarjoamme laadukkaan, luovan ja kustannustehokkaan mediasuunnittelun ja operoinnin kanavariippumattomasti. Tavoitamme ihmiset oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa sekä tarjoamme aina uusimpia innovaatioita ja ratkaisuja asiakkaiden käyttöön.

Palveluihin kuuluvat:

 • Laadukkaat ja innovatiiviset mediasuunnittelun ja -ostamisen palvelut
 • Printti ja ulkomainonta
 • TV, Radio ja online video
 • SEA, SOME, ohjelmallinen ostaminen ja vaikuttajamarkkinointi
 • SEO, digitaalinen analytiikka, markkinoinnin automaatio ja DMP
 • B2B markkinointi
 • Koulutus

MEDIA ACTIVATION

INSIGHT & MARKETING SCIENCE

Mittaamme markkinoinnin vaikuttavuutta reaaliajassa. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään markkinaa, kategoriaa ja asiakkaita paremmin sekä tunnistamaan potentiaalin. Jalostamme datasta ja tutkimustiedosta tietämystä liiketoimintasi tueksi.

Palveluihin kuuluvat

 • Markkinaymmärrys, kategoriaymmärrys, kohderyhmäymmärrys.
 • Kilpalija-analyysit
 • SOV / SOM skenaariot
 • Ekonometrinen mallinnus
 • Jatkuva ROMI-mallinnus
 • Segmentointi
 • Bränditutkimukset ja jatkuva brand tracking
 • Kampanjamittaukset
 • Mainonnan esitestit ja neuromittaus
 • Ostopolkuanalyysit
 • Hintajoustotutkimukset ja –analyysit

X