Locations
PHD Media Finland > News > Sormi kuluttajien ostopulssilla
May 27 2022

Sormi kuluttajien ostopulssilla

Data ja analytiikka Kuluttajakäyttäytyminen Toimialanäkemykset Tutkimus

Liiketoimintaympäristömme on parhaillaan voimakkaassa muutoksessa niin taloudellisten kuin turvallisuustekijöidenkin osalta. Nämä muutokset vaikuttavat suoraan kuluttajien mielialaan ja kulutuskäyttäytymiseen. Nyt jos koskaan päättäjien on oltava hereillä ja seurattava mitä markkinassa, kategoriassa ja etenkin eri kohderyhmien käyttäytymisessä tapahtuu, ja mitkä sen vaikutukset ovat liiketoimintaan niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä. Maailmanlaajuinen taloudellinen ja turvallisuuspoliittinen turbulenssi luo epävakautta ja monet kuluttajat harkitsevat rahankäyttöä uudelleen.

Ostopulssi 2022, jatkuva kuukausitasoinen tutkimus, seuraa tarkasti kuluttajien ostovoiman kehitystä, tuotannontekijöiden saatavuutta ja inflatorista kehitystä, sekä turvallisuustilanteen ja talouden kehityssuuntien vaikutusta suomalaisten kulutuskäyttäytymiseen eri kategorioissa juuri nyt.

Kysymme jokaisen kuukauden lopussa ostokäyttäytymisen kannalta relevantteja kysymyksiä mm. isoimmista huolenaiheista, rahan riittävyydestä, omassa kotitaloudessa havaituista muutoksista, toteutuneista säästöistä, ostoaikomuksista ja siitä, mitä kuluttajat tekisivät, jos oman kotitalouden ostovoima leikkautuisi tuntuvasti. Tarkastelemme esim. sitä, miten eri väestöryhmien taloudellinen tilanne, elämänvaihe ja aikomukset poikkeavat toisistaan sekä miten suuria variaatioita on kuluttajien ostokäyttäytymisaikeissa. Seuraamme myös muita ajankohtaisia tietolähteitä, joiden avulla täydennämme analyysia ja Ostopulssin tuloksia.

Kun kuluttajat kohtaavat vaihtoehdot omista lähtökohdistaan ja henkilökohtaisesta näkökulmastaan erilaisissa konteksteissa, on yrityksille elintärkeää mukautua kuluttajille luonnolliseen käyttäytymiseen ja ymmärtää sen syitä: miksi kuluttaja käyttäytyy niin kuin käyttäytyy, mitkä tekijät siihen ovat johtaneet ja mitä tarpeita, motiiveja, arvoja sekä asenteita todellisen käyttäytymisen takana on? Tämän ymmärryksen tuominen liiketoiminnan kehittämiseen, myyntiin, markkinointi sekä tuote- ja palvelukehitykseen on aivan keskeistä. On tunnistettava ja ymmärrettävä kuluttajan käyttäytymisen dynamiikka ja valinta-arkkitehtuurin motiivit varsinkin tämänhetkisessä toimintaympäristössä.

Suomalaisten tämänhetkiset päähuolenaiheet liittyvät ennen kaikkea kuluttajahintojen nousuun sekä Suomen turvallisuustilanteeseen. Tuoreimman Ostopulssin mukaan juuri tällä hetkellä kuluttajia huolestuttaa enemmän hintojen nousu kuin turvallisuus. Mielenkiintoista onkin seurata, miten hakeutuminen Naton jäseneksi liikuttaa turvallisuusmielialaa.

Mitä kuluttamiseen tulee, niin 28 % suomalaisista on tällä hetkellä tyytymättömiä omaan elämäntasoon ja kulutusmahdollisuuksiin. Rahatilanteen kiristyminen on koskettanut vasta neljännestä keskituloisista ja harvempia suurituloisia. Kiristyminen on tiputtanut elämäntasoa vain pienituloisimmilla. Ylivoimaisesti eniten suomalaisten huomio on kiinnittynyt polttoaineen sekä sähkön hinnan nousuun.

Niin ikään myös elintarvikkeiden hinnan nousu huolestuttaa. Kuluttajien subjektiivinen arvio kokonaishintojen noususta on korkeampi kuin viimeisimpien virallisten tilastojen luvut kertovat. Kuluttajat arvioivat johdonmukaisesti hintojen nousun Tilastokeskuksen kulutuskorin hinnannousua suuremmaksi, minkä seurauksena kuluttajien mahdollinen yliarviointi voi johtaa ennakoitua suurempiin muutoksiin kulutuskäyttäytymisessä.

Mitä paremmin yritykset ymmärtävät ihmisten käyttäytymistä ja ympäröivää maailmaa, sitä parempia, kohdennetumpia ja tuloksekkaampia toimenpiteitä ne liiketoiminnassaan tekevät. On elettävä hetkessä, asiakkaiden pulssi tuntien.

Lisätietoja Ostopulssi 2022 tutkimuksesta:

Jarmo Lipiäinen, Chief Growth Officer | [email protected]

Ville Pohjanheimo, Senior Insight Manager | [email protected]

Kari Tervonen, Roadmap Director | [email protected]

Lintulahdenkatu 3,
00530 HELSINKI,
FINLAND

Related news

More news
arrow_downarrow-down2arrow-left-largearrow_leftarrow-right-chevronarrow-right-largearrow-right-linkarrow_rightcrosscross2mailpersonphonepinAsset 1play2searchsocial-facebooksocial_googleplussocial_instagramsocial_linkedin_altsocial-linkedinsocial_pinterestlogo-twitter-glyph-32social-vimeosocial_youtubetick
Cookie Settings