Locations
PHD Media Denmark > News > Corona-krisen stimulerer onlinehandlen. Sælger man ikke allerede online, bør man kraftigt overveje det.  
May 25 2020

Corona-krisen stimulerer onlinehandlen. Sælger man ikke allerede online, bør man kraftigt overveje det.  

News

Det danske samfund er langsomt ved at åbne igen, og med den fulde åbning af detailhandlen den 11. maj som led i fase-2-åbningen, kan danskerne nu igen købe ind nogenlunde som før krisen, så længe Sundhedsmyndighedernes råd og retningslinjer følges af såvel forbrugere som detailhandlere. Spørgsmålet er dog, om danskerne vender tilbage til de hidtidige handelsmønstre, eller om Corona-krisen har lagt kimen til en fundamental ændring i indkøbsadfærden. Vi har tidligere delt vores holdning om, at der er tale om en livsændrende begivenhed, der lige nu er med til at skabe helt nye vaner, som vil få langvarige konsekvenser for forbrugeradfærden.

Samtidig belyser FDIH i e-handelsanalysen for april, at 52% af danskerne har handlet mere online på grund af Corona-krisen, og det er interessant at se, at det er på tværs af hele aldersspektret, at det gør sig gældende. Og hvor det i e-handelsanalysen fra 2019 var 25% af de internethandlende ’der forventer at handle mere i 2020, end de har gjort i 2019’, svarer 32% nu i april, at de forventer at handle mere online over de næste 12 måneder, hvilket svarer til en stigning på 28%.

Corona-krisen har præget indkøbet i retning af mere onlinehandel, og forbrugernes forventninger til fremtiden bekræfter tendensen. Virksomheder, der allerede har et digitalt distributionsled kan derfor øge marketingindsatsen og ride med på bølgen. Men hvad gør man som virksomhed, hvis man kun sælger via fysiske butikker og gerne vil tage del i onlinehandlen? Det dykker vi nærmere ned i i dette indlæg.

 

Sådan kommer du hurtigt i luften med en webshop
Man kan anvende de digitale markedspladser, der allerede eksisterer, og hvor logistikken er på plads. Via Amazon kan man relativt hurtigt begynde at sælge sine produkter online via en allerede veletableret e-commerce platform, der har vist sit værd globalt og som en del danskere allerede anvender i dag. Amazon tilbyder forskellige modeller, alt afhængig af ens virksomheds behov og ambitionsniveau. Herved kan man relativt risikofrit teste, om e-handel er vejen frem for sin virksomhed. CDON er en nordisk markedsplads, som også giver virksomheder mulighed for at sælge sine produkter via en allerede etableret markedsplads, hvor man dog selv skal stå for fragt.

Til trods for at caféer og restauranter har åbnet for gæster igen i mandags, er det stadig en mulighed at supplere omsætningen i den fysiske restaurant med take-away omsætning drevet via digitale markedspladser som Just Eat eller Wolt.

Senest har Facebook nu annonceret, at de også vil bruge den aktuelle udvikling i nethandlen til at lancere e-handelsplatformen Facebook Shops, som skal gøre det lettere for små virksomheder at sælge deres produkter direkte gennem Facebook og Instagram.

Lancer din egen e-commerce platform via teknologier som WooCommerce, Shopify eller Squarespace, der alle giver mulighed for på relativt overskuelig vis at udvikle en webshop ud fra eksisterende og efterprøvede templates, hvor der også inkluderes betalingsløsninger, automatisk momsberegning, forsendelsesmuligheder og -beregninger m.m.

 

Vigtige overvejelser inden du lancerer webshoppen
Før man kaster sig ud i at investere i en e-commerceplatform, bør man dog sikre sig, at såvel virksomhed som produkter er klar til e-commerce. Her er nogle overvejelser, man bør gøre sig, inden man springer ud i e-commerce:

Hænger forretningsmodellen sammen? Med øgede omkostninger til fragt, returvarer, marketing, kompetenceopbygning, ressourcetilførsel og en øget transparens i forhold til konkurrerende produkter på eks. Google Shopping er det selvfølgelig vigtigt, at man kan fremvise en positiv business case.

Fragt og fri returret? Er man oppe mod konkurrerende virksomheder, der tilbyder fri fragt over en vis kurvestørrelse og gratis returret, skal man overveje nøje, om forretningsmodellen stadig hænger sammen, hvis det er nødvendigt at tilbyde samme muligheder for at fremstå konkurrencedygtig. Og er det muligt at opnå konkurrencedygtige aftaler med fragtfirmaer i forhold til afhentningsfrekvens fra lageret, leveringstid til kunden, fragtpriser m.m., så man ikke ender med at fremstå langsom og/eller dyr i forbrugernes øjne?

Konkurrencesituationen på egne produkter: Bliver ens produkter allerede solgt online via andre forhandlere, og kan man konkurrere med disse som DTC (direct-to-consumer)? Det kan lyder underligt, at man skulle kunne blive udkonkurreret af sine egne forhandlere, men det kan sagtens være tilfældet, hvis de allerede har høstet storskalafordele i forhold til logistik og distribution.

Konkurrencesituationen generelt: Opererer man på et marked, hvor konkurrenterne allerede i stor udstrækning er gået online, bør man overveje, om man har kompetencerne, budgetterne, infrastrukturen m.m. til at kunne tage kampen op.

 

E-handel er handel med et nyt kompetencesæt
Forudsætningerne for succes er grundlæggende de samme, om man sælger sine produkter i en fysisk butik, i en webshop eller i en kombination af de to; på den lange bane skal indtægterne være højere end omkostningerne ved at drive forretning. Har man ikke erfaring med at drive en webshop, skal man gøre sig klart, at det kræver et andet kompetencesæt end at drive en fysisk butik. Men man skal også gøre sig klart, at der nu, grundet Corona-krisen, er en brat stigende opmærksomhed omkring det at handle online, hvorfor det også kan handle om at udnytte den mulighed, der nu er opstået, inden det er for sent at fange forbrugernes opmærksomhed.

I sidste ende handler det om at stille forbrugerne så frit som muligt, så de uden unødvendig friktion, kan købe dit produkt, når de vil og hvor de vil. Og det kræver, nu mere end nogensinde før, en omnichannel strategi, hvis man gerne vil fremtidssikre virksomheden i forhold til de fremtidige forbrugeres ønsker og behov.

Endelig kræver driften af en webshop brugen af nogle helt andre marketing-virkemidler i forhold til at drive kunder ind i butikken og omsætte dem til forretning. Hvis man med sin forretning ikke får succes med eksempelvis annoncering gennem Google Shopping, så er der ingen fremtid for selv den bedste webshop.

Går I med overvejelser i forhold til at lancere en e-commerce platform, eller overvejer I at teste en af de allerede eksisterende markedspladser, er I velkomne til at kontakte os for såvel strategisk som eksekveringsmæssig rådgivning. Kontakt os her.

 

Andre nyheder

Flere nyheder
arrow_downarrow-down2arrow-left-largearrow_leftarrow-right-chevronarrow-right-largearrow-right-linkarrow_rightcrosscross2mailpersonphonepinAsset 1play2searchsocial-facebooksocial_googleplussocial_instagramsocial_linkedin_altsocial-linkedinsocial_pinterestlogo-twitter-glyph-32social-vimeosocial_youtubetick
Cookie Settings