Locations
PHD Media Finland > News > Yhdistävä visio on vaikuttavan markkinoinnin perusta
June 22 2021

Yhdistävä visio on vaikuttavan markkinoinnin perusta

All News Uncategorized

Liian usein strategisen tason yhteistyökumppaneilla on oma visio ja tahtotila, mutta ei lainkaan yhteistä visiota – jaettua unelmaa – jota kohti edetään yhdessä. Liian usein vision ja sen saavuttamisen edellyttämät välitavoitteet sekä roadmapin määrittää vain yksi taho. Usein näitä ei ole määrittänyt kukaan. Päädytään vain tekemään pirusti kaikkea, pirun kiireisesti sekä mittaamaan ja optimoimaan vain välittömiä hyötyjä.

Väitän että moni markkinointitiimi käyttää kumppaneineen aikaa vahvasti väärällä painotuksella. Usein aika ja happi ei riitä enää isojen mahdollisuuksien kehittelyyn yhdessä. PHD-ketjun kansainväliseen mittaustietopankkiin ja strategisiin suosituksiin pohjautuen luovuus, innovaatio, strategian optimointi, budjetointipäätökset, tuote- ja palveluportfolion hallinta ja mediamix ovat vaikuttavan markkinoinnin top-keinoja. Näiden kaikkien painoarvo menestyksen ajureina on moninkertainen verrattuna detaljitason toimenpidekohtaiseen optimointiin (lähde: Mark Ritson and WARC, using Data2Decisions data (2020), and validated by OMG studies on 1,800 economic models 2015-2020). Omien havaintojeni mukaan nämä kaikkein vaikuttavimmat keinot eivät edusta tarpeeksi merkittävää osaa markkinointipäättäjien ja avainkumppaneiden ajasta ja ponnisteluista.

Olen itse saanut parhaat kokemukseni vaikuttavan markkinoinnin suunnittelusta ja aikaansaannoksista silloin, kun kaikilla osapuolilla on ollut markkinointijohtajan tai muun vastaavan liiderin ohjauksessa yhteinen unelma ja avainkumppanit ovat kukin päässeet osallistumaan tuon unelman sekä sen saavuttamiseksi rakennettavan kehitysroadmapin määrittelyyn. Tärkeimpinä mittareina on aina ollut pitkän aikavälin menestystä indikoivat mittarit ja pitkä aikaväli on ollut yhteisessä kielessä vähintään 18 kk tai jopa 5 vuotta. Tämä on ollut nähtävissä myös arjen toiminnassa viikko- ja kuukausitasolla sekä kaikissa päätöksissä mitä tehdään. Arjesta on nautittu ihan eri tavalla.

En missään nimessä väitä, että hyvin määritetyt lyhyen aikavälin KPI:t eivät olisi keskeisiä menestystä mittaavia ja päätöksentekoa ohjaavia mittareita, mutta niille ei pidä antaa ylivaltaa. Pahimmillaan ne määrittävät viikosta toiseen millainen fiilis kumppaneiden välisessä yhteistyössä milloinkin on ja tehdäänkö yhdessä oikeita asioita menestyksekkään tulevaisuuden eteen vai ei. Liian voimakkaasti heilahteleva tunteiden vuoristorata syö minkä tahansa suhteen.

Syyskauden alkuun suosittelen jokaisen yrityksen markkinointitiimille sessiota, jossa katsotaan strategisten avainkumppanien sekä keskeisten sisäisten sidosryhmien kanssa, eteneekö yrityksen matka hyvässä myötäisessä kohti yhteistä unelmaa. Mikäli yhdistävää visiota – yhteistä unelmaa – ei ole määritetty kumppanien kesken lainkaan, kannattaa se määrittää ja jatkaa matkaa kohti vaikuttavampaa markkinointia.

Lasse Villikka – Markkinointiarkkitehti

Lasse haluaa auttaa yrityksiä tunnistamaan kasvun mahdollisuuksia ja löytämään parhaat ratkaisut yhteisten unelmien saavuttamiseen. Hän haluaa pysyä kartalla markkinoinnin kansainvälisen kehityksen suunnasta ja kokeilee rohkeasti kaikkea uutta. Lasse iloitsee erityisen paljon siitä, kun voi olla osaltaan auttamassa hänen kanssaan työskenteleviä kasvamaan ja saavuttamaan menestystä.

Related news

More news
arrow_downarrow-down2arrow-left-largearrow_leftarrow-right-chevronarrow-right-largearrow-right-linkarrow_rightcrosscross2mailpersonphonepinAsset 1play2searchsocial-facebooksocial_googleplussocial_instagramsocial_linkedin_altsocial-linkedinsocial_pinterestlogo-twitter-glyph-32social-vimeosocial_youtubetick