Under opdatering..
“Flow-tv er dødt”. Denne kommentar bliver man både som annoncør og som mediebureau ofte mødt med. Men hvad er egentlig op og ned, og kan det virkelig passe, at danskerne har cuttet kablet og slukket for det klassiske tv-signal?

Det korte svar til ovenstående spørgsmål er nej.

Den gennemsnitlige dansker ser nemlig stadig en hel del flow-tv, da den samlede nationale tv-sening stort set er uændret, når alle personer i Danmark medregnes. I 2018 så danskerne i snit hele 2 timer og 37 minutters tv om dagen. Det svarer til en nedgang på kun 5 minutter, eller 3%, fra året før (Kantar-Gallup, 2018). Men hvis vi graver et spadestik dybere, er der dog sket store ændringer i seervanerne hos især de yngre målgrupper. I målgruppen personer 20-30 år er seningen på bare et enkelt år faldet med hele 16%, mens seningen for P30-40 er faldet 7%.


Selvom det især er de lidt ældre målgrupper, der trækker gennemsnittet for tv-seningen op, så ser personer i alderen 20-30 år stadig tv i knap halvanden time om dagen, og der er derfor stadig god og rig mulighed for at ramme selv de yngre målgrupper på klassisk flow-tv.

Nedgangen i seningen hos de yngre målgrupper betyder dog, at andre mediegrupper i endnu højere grad end tidligere skal tænkes ind, og derfor anbefaler vi at kombinere den klassiske tv-kampagne med supplering af Addressable TV og andre relevante medier for at ramme det rigtige dækningsniveau i de yngre målgrupper.  Dette ses også på grafen nedenfor, som illustrerer, at den mulige ugentlige dækningsskabelse på flow-tv er faldet i den yngre målgruppe. Grafen viser ligeledes, at der fortsat kan skabes bred dækning ved kombination af flere stationsgrupper. Stationsallokeringer og tv-optimering kommer vi nærmere ind på i denne artikel.

Herudover ser vi i en større analyse på tværs af vores kunder fra vores analyseafdeling, Annalect, at TV ubestridt er den største volumenskaber, når det gælder om at drive salg.
Og det er ikke uden grund, for tv er et unikt medie. Det tillader os at nå bredt ud med en stærk audiovisuel og emotionel eksponering. Det giver mulighed for hurtigt at bygge bred kvalitetsdækning, som ikke er muligt via digitale medier, da indkøbet på de digitale video-platforme er langt mere fragmenteret – og samtidig er selve eksponeringssituationen på digitale medier for det meste flygtig og uden lyd.

Den stærke eksponering betyder ligeledes, at tv i høj grad er med til at løfte effekten af de øvrige mediegrupper. For langt de fleste annoncører, og fra vores synspunkt, er tv derfor fortsat et yderst vigtigt medie, som ideelt set skal supporteres af andre – og ofte meget kosteffektive – mediegrupper for at høste mest mulig effekt pr. investeret kr. på den samlede medieplan.

Så alt i alt kan vi derfor konkludere, at flow-tv bestemt ikke er dødt. Tværtimod lever det i bedste velgående.

 

Hvis I har brug for rådgivning inden opstart på tv, eller ønsker en revision af jeres nuværende tv-setup, er I mere end velkomne til at kontakte Christian Thorn, Managing Director PHD Danmark, på e-mail christian.thorn@phdmedia.com eller tlf. nummer 25 35 15 53.