Samtidigt som sökmotorerna blir smartare och bistår med mer relevanta sökträffar för varje dag, så sker användarnas sökningar allt oftare, men även bredare beträffande vilken typ av information som eftersöks.

Sökmotoroptimering (SEO) handlar om att; öka kvantiteten och kvaliteten på trafiken till en webbplats genom organiska (ej betalda) sökmotor-resultat. Detta genomförs genom att göra webbplatser och dess innehåll mer attraktiva och enkla för både användare och sökmotorer att förstå sig på och navigera sig genom.

SEO 2019 = användarupplevelse

För några år sedan kunde webbplatser, på ett oärligt sätt, manipuleras för att hamna högt upp i sökresultaten. Detta utfördes med bland annat länkfarmar (webbplatser vars syfte är att ge varandra ”länkkraft” genom att länka till varandra) och keyword-stuffing (oetisk och ofta upprepad användning av sökord i webbplatsers synliga och osynliga innehåll). Detta påverkade ofta användarupplevelsen negativt, men trots detta belönades webbplatsen med god ranking.

Tiden har förändrats och nu premieras användarupplevelsen mest – samtidigt som oetisk SEO bestraffas. Sökmotorerna känner av om en webbplats innehåll är relevant, unikt och intressant. Sökmotorerna lägger även stor vikt vid laddtider, sidstruktur, användarvänlighet för mobilanvändare samt auktoritet (kvalitet, relevans och kvantitet på andra webbplatser som länkar in till din webbplats). Dessa är några av de faktorer som spelar störst roll idag.

Utmaning för dagens sökmotoroptimerare

Att SEO gått till att handla mer om användarupplevelse innebär i min mening en utmaning för de som arbetar med sökmotoroptimering.

Tidigare var det viktigast att vara tekniskt och analytiskt lagd, nu är det minst lika viktigt att kunna förstå sig på hela medielandskapet, den specifika webbplatsen och verksamhetens behov, syfte och mål, samt kunna koppla detta till målgruppens intresse och behov beträffande textuellt innehåll, bildspråk och design.

Det är även en stor fördel att vara pedagogiskt lagd, en god kommunikatör och duktig på att samarbeta och projektleda – för att skapa en intern förståelse av områdets vikt, kunna integrera andra professioner i arbetet samt få SEO att bli ett prioriterat område att ta i beaktande inom organisationen.

Varför är det så viktigt att löpande investera i SEO?

1. SEO är lönsamt

Organisk trafik från sökmotorer ligger ofta i slutet av kundresan (nära köp) varpå små SEO-implementeringar kan leda till häftiga resultat.

SEO låter dig marknadsföra dina tjänster/produkter till människor när de letar efter tjänsterna/produkterna som ditt företag erbjuder. Ni behöver inte avbryta målgruppen när de tittar på TV eller program och serier online, eller ta upp plats på webbsidor, sociala media eller tidningar. Ni dyker upp när människor söker efter en verksamhet som din, vilket generellt resulterar i en hög konverteringsgrad och Bang for the Buck!

2. SEO ger bra varumärkeskännedom

Vare sig en person som utför en sökning klickar in på din webbsida eller inte, inpräntas det ändå i minnet att ditt företag var synligt i sökresultatet. När en person har utfört en eller ett flertal sökningar relaterat till ert verksamhetsområde, kommer personen medvetet eller undermedvetet koppla verksamhetsområdet till ditt företag. Ett värde av varumärkeskännedom och kredibilitet till ditt företag har adderats för den specifika individen. Chansen är då mycket stor att personen någon gång i framtiden kommer att klicka in på er webbsida och transformeras till potentiell kund.

3. SEO ger verksamhetsmässigt viktiga insikter

Att löpande arbeta med SEO innebär även (i bästa fall) att övervaka sökvolym och trender kopplat till verksamhetsrelaterade ord som det söks på i sökmotorer. Genom att veta vad målgruppen efterfrågar och när, kan man optimera budskap och kampanjer för att generera bättre lönsamhet och kostnadseffektivitet.

Insikter från målgruppens efterfrågan kan även leda till att man vill utöka eller komplettera företagets verksamhetsområde samt dess produkt- och tjänsteutbud.

4. Siffrorna

  • 80-90% söker information på internet innan köp
  • 90-95% av alla klick sker på sida 1 i sökresultatet
  • 70% av länkklicken från sökmotorer är organiska
  • Det sker ca 70.000 Google-sökningar varje sekund

5. Majoriteten av fraser som det söks på är fyra ord eller längre

På grund av hög konkurrens kan det ibland kännas som en omöjlighet att inom en rimlig tidsram lyckas synas högt upp i sökresultatet på vissa sökord. Ha då i tanke att de flesta användarna använder längre fraser av sökord (long-tail) när de söker information. Detta möjliggör stora chanser att synas på än mer relevanta och precisa sökfraser, som kanske har en lägre sökvolym, men vars potentiella trafik är mer köpstark.

6. Time changes

Vad som rankar högt i sökmotorer idag behöver nödvändigtvis inte ranka högt imorgon. Det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad kring nya funktioner och uppdateringar från sökmotorerna då deras algoritmer och funktionalitet dagligen förändras. Dessutom bör den egna webbplatsens utveckling och resultat följas upp för att nya taktiska nedslag ska kunna planeras och implementeras.

7. Sökningarna kommer inte att minska

Vi ser ingen tendens till att antalet sökningar i sökmotorer kommer att minska i framtiden, snarare tvärtom. Särskilt med voice search som kraftigt är på ingång och tar sökmotorerna närmare målgruppens vardag. SEO kommer därför att bli än mer relevant för företag som vill bli digitalt framgångsrika. Detsamma gäller för resultat i video- och audio-sök som även de är beroende av trafik från sökmotorer.

Att investera i SEO är viktigare nu än någonsin. Att ha en SEO-strategi på plats är absolut nödvändigt för att lyckas bli framgångsrik med sin onlinemarknadsföring.

Källor: Hubspot, Searchenginejournal, Chitika, Infront


Har ni frågor om hur vi kan hjälpa er med SEO? Mejla Info.Sweden(at)phdmedia.com


Författare: Mikael Hollqvist / SEO Manager, PHD Media
mikael.hollqvist(at)phdmedia.com